Kezdőlap
 
Árajánlat
Kapcsolat
Szolgáltatások


 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Az Expert Fordítócsoport teljes körű felelősséget vállal az alábbiak betartásáért és betartatásáért.

Az Expert Fordítócsoport részére a Megrendelő által átadott minden anyag, adat, információ, kép, szöveg, fájl, dokumentum - amennyiben azok a későbbiekben a Felek kifejezett ilyen irányú szándékának egyértelmű kinyilvánítása mellett nem kerülnek bármilyen úton nyilvánosságra hozatalra - bizalmas információnak tekintendő, és mint ilyen, üzleti és kereskedelmi titkot képez és ekként kezelendő.

A fentiekkel összefüggésben az Expert Fordítócsoport a tudomására jutott, vagy a Megbízó által tudomására hozott mindennemű anyagot, szöveget, képet, információt és adatot az árajánlatkérés, fordítás vagy lektorálás minden egyes munkafázisában bizalmasan, üzleti titokként kezel.

Az Expert Fordítócsoport az általa alkalmazott Fordítókat, Lektorokat kötelezi a fentiek alapján az üzleti titok megtartására és bármilyen úton vagy formában továbbított bármilyen anyag, adat, illetve információ bizalmas kezelésére.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelőtől kapott, fordításra szánt vagy fordítási segédletként továbbított minden anyagot az Expert Fordítócsoport saját rendszerében, harmadik fél számára hozzáférhetetlen módon archivál. Expert Fordítócsoport harmadik fél kérésére az archivált adatokat és információkat semmilyen körülmények között nem adja át. A számítógépek, hardverek, szoftverek, szerverek stb. felújítása, bővítése, javítása stb. során az Expert Fordítócsoport kötelezettséget vállal arra és felelősséget vállal azért, hogy az archívumban szereplő fájlok és anyagok semmilyen harmadik fél számára nem válnak hozzáférhetővé. Megrendelő külön, és egyértelműen kifejezett kérésére az Expert Fordítócsoport az anyagokat a Munka elvégzése után, vagy a későbbiekben bármikor az archívumból törli, illetve az adatokat, információkat megsemmisíti.

Nem tartoznak jelen titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség vállalás hatálya alá azon információk és/vagy adatok, amelyeket a Felek törvényi rendelkezés vagy bármely hatóság felszólítására kötelesek kiszolgáltatni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy hacsak külön és kifejezetten nem jelzi ezt az Expert Fordítócsoport felé másként, a Megrendelő nevét az Expert Fordítócsoport a referenciái között feltüntetheti. Sem a referenciák között, sem az Expert Fordítócsoport semmilyen más anyagában a Megrendelő semmilyen további adata, logója, elérhetősége nem szerepel.